Vær med til at tælle ørne i Danmark

Så kan du godt sætte kryds i kalenderen i weekenden 27. og 28. januar, hvor vi tæller ørne i Danmark. Alle kan tælle med.

Hjælp med at holde øje med, hvor mange havørne, der overvintrer i Danmark, og få en dejlig dag i naturen. Foto: John Larsen

Hvor mange ørne opholder sig i vinter-Danmark?

Det plejer flere hundrede ornitologer at hjælpe DOF ’s Projekt Ørn med at få viden om, så vi kan holde øje med bestanden af vores største rovfugle.

Du kan være med til at hjælpe, og det er vigtigt, at så mange som muligt deltager.

Derfor håber vi, du vil være med og kan besøge velegnede områder for overvintrende hav- og kongeørne i weekenden 27. og 28. januar 2018. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig.

Ørnene skal tælles over hele landet.

Alle observationer af hav- og kongeørne og andre rovfugle skal blot indtastes i DOFbasen med så præcis lokalitetsangivelse som muligt.

Er du ikke bruger af DOFbasen, kan du sende dine observationer til projektleder for Projekt Ørn, Kim Skelmose på gestaltskelmose@gmail.com eller til Ole friis på ofl@mail.tele.dk

Husk at angive tidspunkt for optællingen. Det er vigtigt for vurderingen af, om de samme fugle bliver set flere gange på lokaliteter i nærheden af hinanden.

Yngleparrene er allerede nu i nærheden af deres redeområder, så det er vigtigt at undgå færdsel, som eventuelt kan forstyrre ynglepar. Det er ikke nødvendigt at tælle ynglepar ved rederne. Det gør Projekt Ørn.

Husk også at spørge private lodsejere om lov, før du går ind på privat grund. 

Læs også: Feltornitologernes ti bud til gode oplevelser i naturen

Resultaterne

Vi har brug for, at resultatet hurtigst muligt indtastes i DOFbasen efter optællingen.

Vi vil meget gerne have en nøjagtig lokalitet på observationen, og du må meget gerne tilføje noter om fuglens alder og adfærd.

Bearbejdningen af oplysningerne bliver foretaget umiddelbart efter optællingen, og selve resultatet af ørnetællingen offentliggøres på dof.dk.

Vi glæder os til at høre fra alle jer med interesse i de store vingefang og håber, I får en god dag i naturen.

Fakta: Sådan går det med ørnene

Sidste vinters tælling i 2017 viste for første gang flere end 400 ørne i januar i det danske landskab. Facit kom til at lyde på 395 havørne og 14 kongeørne. 

Ynglesæsonen 2017 gav for første gang i godt to årtier tilbagegang for Danmarks bestand af havørne.

I alt 74 par havørne forsøgte at yngle, og af dem fik 62 par mindst 98 unger på vingerne i løbet af sommeren 2017, viser DOF’s foreløbige opgørelse fra Projekt Ørn.

Til sammenligning lød det nationale facit i 2016 på 83 ynglepar, hvoraf 72 par fik mindst 123 unger på vingerne.

Det kan skyldes fugleinfluenzaen, der i vintersæsonen hærgede specielt den østlige del af Danmark, hvor størsteparten af de danske havørne yngler.

Mindst 17 døde havørne blev fundet i perioden med fugleinfluenza, og 12 af dem er bekræftet døde af fugleinfluenza.