Viden fra DOFbasen: Sådan forløb tranetrækket i uge 12 2015

Ganske som ventet, så trak rigtig mange traner hen over Østdanmark i sidste uge. Tranetrækket forløb næsten udelukkende over den østlige del af Sjælland, og især fra Gilbjerg Hoved, Møns Klint & Hellebæk Avlsgård blev der indrapporteret mange traner.

Mandag den 16. marts 2015 udsendte vi et tranevarsel. Vejrudsigten så lovende ud, og spådommen var, at der ville komme traner i hundredvis, hvis vindretningen holdt sig i retninger fra øst til sydøst.

Allerede samme dag begyndte tranerne at dukke op, og på en enkelt lokalitet blev over 500 fugle registreret.

Vindretningen holdt, og tirsdag den 17. marts blev der observeret traner næsten overalt i Nordsjælland. Det maksimale antal traner registreret på en enkelt lokalitet blev 1360.

Onsdag blev tranetrækket mere koncentreret, og antallet af tranelokaliteter faldt lidt igen. Ved Gilbjerg Hoved blev der talt 1724 traner.

Torsdag sås markant færre traner, og fredag var trækket over Danmark tilsyneladende helt slut.

Herunder ses en kortserie baseret på de observationer af traner, som var indtastet i DOFbasen inden lørdag aften (den 21. marts).

Kort over tranetrækket mandag den 16. marts 2015. Kortet er baseret på indtastninger i DOFbasen og udarbejdet af Timme Nyegaard.

Kort over tranetrækket tirsdag den 17. marts 2015. Kortet er baseret på indtastninger i DOFbasen og udarbejdet af Timme Nyegaard.

Kort over tranetrækket onsdag den 18. marts 2015. Kortet er baseret på indtastninger i DOFbasen og udarbejdet af Timme Nyegaard.

Kort over tranetrækket torsdag den 19. marts 2015. Kortet er baseret på indtastninger i DOFbasen og udarbejdet af Timme Nyegaard.

Kort over tranetrækket fredag den 20. marts 2015. Kortet er baseret på indtastninger i DOFbasen og udarbejdet af Timme Nyegaard.

Forløbet af tranetrækket stemmer perfekt med det forventede i forhold til vejrforholdene. Tirsdag til torsdag var vinden i øst til sydøst, og maxtemperaturen var støt stigende.

Fredag var vinden drejet om i vest, og temperaturen var faldet markant – og tranerne var enten ude over Østersøen eller allerede vel ankommet til Sverige.

Se mere om martsvejret her.

Traner i Sverige

Fra den 17. til den 18. marts steg antallet af traner ved Hornborgasjön fra 680 til 3950, den 19. marts var der 7600 traner, og den 20. marts var der 9100 traner ved søen.

I alt 10100 traner er nu nået frem til søen.

Ved Pulken i Skåne ankom tranerne den 5. marts, og den 22. marts var den hidtil største tranedag med 4100 overnattende traner.