Vil du hjælpe med obs på din ferie?

Mange spændende fugle skal ikke bare ses, men kan også indrapporteres. Skal du på ferie i Europa i 2017, kan du let bidrage til det europæiske atlas.

Mallemuk er en af de arter, du kan hjælpe det europæiske atlas med at registrere, hvis du alligevel skal på ferie og se nye, spændende fugle. Foto: John Larsen

Enhver fugleinteresseret kender glæden ved at se en høgeørn, vandsanger eller anden eksotisk fugl, når man er på ferie. Mange noterer tid og sted for observationen. Færre ved, at de lande, som de rejser i, har organisationer, der meget gerne vil modtage disse observationer.

Samtidig med det danske atlas gennemføres nemlig det andet europæiske atlas 2nd European Breeding Bird Atlas – EBBA2, der skal kortlægge ynglefuglenes udbredelse i hele Europa i 50 x 50 km-kvadrater.

Det betyder, at hvis du skal på ferie i Europa i 2017, kan du let bidrage til det europæiske atlas.

Der er mange lande i Europa, der har svært ved at opnå god dækning, og som derfor har et stort behov for at få hjælp fra tilrejsende fuglefolk. 2017 er projektets sidste år, så i år er det sidste chance for at bidrage med dine fugledata for at hjælpe andre lande med at kortlægge deres ynglefugle.

Fuglefolk fra lande som Holland, Tyskland og Spanien har iværksat ture og ekspeditioner til lande som Rusland, Montenegro, Kasakhstan og Grækenland for at bidrage til at registrere ynglefugle i områder, hvor der sjældent eller aldrig kommer en fuglekyndig forbi. De nationale koordinatorer hjælper ofte med planlægningen af sådanne ture.

Mindre kan dog gøre det, da store dele af især det østlige og sydlige af Europa har en utilstrækkelig dækning, og også på en almindelig ferietur med familien kan man sagtens bidrage med sine fugleobservationer, især hvis man også besøger de områder, der ikke er meget kendte fuglelokaliteter.

Dette gælder fx i Spanien og Grækenland, der jo er blandt de lande, som flest danskere besøger, og som begge har store områder med dårlig dækning og derfor har brug for din hjælp.

Også på Færøerne

Det er ikke kun mod syd og øst, at der mangler observationer. Hvis du fx skal til Færøerne i denne sommer, kan du også bidrage. På www.ebba2.info kan du se, hvor der særligt er brug for data, og om hvordan det ser ud på din destination.

Hvordan kan jeg bidrage?

Der er flere måder at bidrage på:

• Decideret registrering af ynglefugle i 50 x 50 km kvadrater
• Lister med alle registreringer for en enkelt fugletur med angivelse af alle arter, sted samt start- og sluttid. Sådanne lister kan fx indtastes i én af de fælles europæiske pendanter til DOFbasen, fx BirdTrack
• Optællinger af kolonirugende fugle som mallemuk, hejrer, og råger

Hvis du ikke kan bidrage med egne fugleobservationer, men alligevel har lyst til at støtte arbejdet i EBBA2, har du mulighed for at støtte en valgfri art ved at indbetale et beløb på 50 euro eller mere. Derved kan du også få vist dit navn på www.ebba2.info.

Pengene går primært til at støtte det ornitologiske arbejde i de lande, der har svært ved at skaffe tilstrækkelige midler til at udføre det nødvendige feltarbejde. Det danske atlasprojekt har således valgt at støtte sin logo-art, dobbeltbekkasinen.

Læs mere om det europæiske atlas på www.ebba2.info

Projektet gennemføres af European Bird Census Council, EBCC

Thomas Vikstrøm og Henning Heldbjerg er de danske repræsentanter i EBCC.

Kommentarer

Der er også en opfordring fra Tyrkiet om at hjælpe med Atlas der. Man kan finde oplysningerne på dof.dk - på en desværre ikke særligt eksponeret side om at være frivillig i udlandet. Men nu er der så lejlighed til at slå et slag for siden og mulighederne: https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/frivillig-i-udlandet/vilde-atlaskvadrater...

Man kan også bidrage ved at få et log in til bare et enkelt lands ornitho-base. Sådan et log in giver adgang til alle ornitho-baser. Ornitho ligner Dofbasen, så det er ikke svært at lære at bruge den i en fart. Ornitho bruges i hele Tyskland, Polen, Østrig, Schweiz, Luxemburg og Italien samt dele af Spanien og Frankrig. Hvis man registrerer sine observationer med en ynglefuglestatus, ryger de automatisk også i det europæiske atlas. Det smarte ved ornitho er også, at man kan hente appen Naturalist til Android-mobiler og dermed indtaste direkte i felten. På Naturalist kan de fleste arter ovenikøbet indtastes med danske fuglenavne i Polen, Østrig, Italien og så videre ...