Vil du være med til at skrive en rapport om resultaterne fra Gilbjerg Fuglestation?

Engageret rapportskriver søges til værdifuldt observationsmateriale.

Foto: Alex Rosendal

Det store og værdifulde observationsmateriale fra Gilbjerg Fuglestation 1994-2012 er aldrig blevet bearbejdet.

Det vil DOF København og DOF Nordsjælland gerne have gjort noget ved og har derfor stillet 25.000 kr. på højkant til den eller de, der vil påtage sig opgaven.

Målsætningen er en rapport i stil med Christiansø- og Blåvandrapporterne.

Du får alle data stillet til rådighed i et format, som du kan arbejde i og med en nøje beskrivelse af, hvordan du udarbejder grafer mv.

Du får også en nøje beskrivelse af, hvordan teksten om hver art skal bygges op, hvilket sker med Christiansø- og Blåvandrapporterne som forbillede.

Du bestemmer selv, om du vil stå for udarbejdelse af rapporten alene, eller du vil samarbejde med andre om at skrive teksterne, men opgaven er først afsluttet, når der foreligger en trykt rapport, som også kommer til at ligge på nettet.

Der er etableret en redaktionsgruppe, som du kan støtte dig til.

Kontakt Alex Rosendal alex.rosendal@mail.tele.dk hvis du er interesseret.