Vinterpunkttællinger for 39. gang

Vintertid er lig med tælletid, og DOF udsender i disse dage punkttællingsmateriale for 39. gang til landets vinterfugletællere. Tællingerne skaber stor viden om Danmarks fugle, især fordi de nu snart har været gennemført i fire årtier.

Vi er meget taknemmelige for indsatsen fra de mange frivillige punkttællere, der trofast passer deres rute år efter år. Der tælles kun en gang per rute per år, så indsatsen for den enkelte fugleinteresserede er ikke så stor, men som bekendt ”gør mange bække små en stor å”.

En fiskehejre står på isen, mens en flok af stor skallesluger svømmer forbi. Begge arter er et vant syn i det danske vinterlandskab, så længe der er åbent vand tilgængeligt. Foto: Albert Steen-Hansen.

Antallet af optalte vinterruter har været i fremgang i de senere år. I vinteren 2012/13 fik vi et det rekordhøje antal, 324 optalte ruter, og det er vi meget begejstrede for. Antallet af ynglefugleruter er ligeledes højt med cirka 375 optalte ruter i de sidste par år. Det er meget glædeligt med denne store tilslutning.  

Det trækker op til en mild vinter

Meteorologerne spår en mild start på vinteren. Dermed ser den ud til at blive december som de oftest er i Danmark.

Vinterens karakter spiller selvfølgelig en rolle for, hvor mange fugle vi ser af de forskellige arter i selve vinteren – læs for eksempel denne artikel om overvintrende vandfugle (artiklen kræver login på Pandion) - men også i den kommende ynglesæson, idet antallet af fugle af nogle arter påvirkes betydeligt af hårde vintre.

Figur 1: Punkttællingerne vinter og sommer fortæller samme historie om de danske fiskehejrer. Bestanden øgedes markant fra tællingernes start i midten af 1970'erne og har været stabil siden cirka 1990. I de senere år er der set en bestandsnedgang, men da vi ved, at kolde vintre, som der jo har været et par stykker af i de senere år, påvirker bestanden negativt, kan nedgangen måske blot være et resultat af dette. Måske vil et par år med mere almindelige milde danske vintre, bringe den danske bestand op på niveau igen?

Det er altid spændende at følge, hvordan vinteren udvikler sig, og januar er der jo ikke nogen, der har kendskab til endnu.

Figur 2: Overvintrende fiskehejrer i Danmark. Figuren viser, at forekomsten af fiskehejrer er korreleret med den gennemsnitlige temperatur i december og januar. De mørkeblå søjler illustrerer ændringen i indekstallet fra den foregående vinter, baseret på vintertællinger fra DOF's punkttællingsprojekt, og de lyseblå kurver viser de gennemsnitlige vintertemperaturer. Det ses tydeligt, at en gennemsnitstemperatur under frysepunktet oftest resulterer i en tilbagegang i indekstallet.

Nye punkttællingsruter

Vi har en ganske god dækning af punkttællingsruter i det meste af landet, men nogle egne er stadig ringere dækket end resten. Hvis du vil se, hvor der er blevet talt i de foregående år, og dermed også hvor der særligt er behov for nye ruter/deltagere, så klik her

Vi har hele tiden brug for, at nye fugleinteresserede deltager i tællingerne.

Hvis du vil være med til at skabe viden om Danmarks fugle eller blot læse mere, kan du besøge www.dof.dk/punkt. Hvis du er i tvivl om det er noget for dig at være med i, eller om hvordan du kommer i gang, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen,

Michael Fink – michael.fink@dof.dk 33283821 og

Henning Heldbjerg – henning.heldbjerg@dof.dk 33283827