Kriterier for ynglepar

1. Sikkert ynglepar: 

Tydelig afledningsadfærd hos gamle fugle

Fund af frisk, brugt rede fra samme år 

Gamle fugle, der bærer ekskrementsække i næbbet

Gamle fugle med føde til ungerne/direkte ungefodring

Gamle fugle, der flyver til eller fra rede under omstændigheder, der tyder på, at reden er besat

Rede med æg eller friske æggeskaller

Rede med unger eller dununger af ænder, hønsefugle, vadere etc.

2. Sandsynligt ynglepar: 

Syngende han hørt i yngletiden på egnet ynglebiotop

Fugle (eller par), der tilsyneladende hævder territorium

Parringsadfærd

Ængstelig kalden fra gamle fugle, der gør det sandsynligt, at der er rede eller unger i nærheden

Redebyggende fugle (herunder fugle, der er i færd med at hugge redehul)

Fugle, der samler redemateriale eller ses med redemateriale i næbbet

3. Muligt (usikkert) ynglepar:

Fugle set i yngletiden i mulig ynglebiotop uden at nogen tegn på ynglen i øvrigt er bemærket