PANDION LIVE: 149

16.10.2020 - 00:00 DOF

Mere vand i marsken gav straks flere engfugle

En højere vandstand i Margrethe Kog Syd har ført til ny ynglesucces hos engens trængte vadefugle i dele af Danmarks største sammenhængende engområde.

LÆS RESTEN PÅ DOF
14.10.2020 - 00:00 DOF

Høgeuglen har forsøgt at yngle i Danmark

Ekstreme mængder af nedbør i det tidlige forår spolerede sandsynligvis et par høgeuglers ynglesucces i et østsjællandsk skovområde. Normalt hører høgeuglen de store skandinaviske og russiske skove til, og ugleparret på Sjælland var en ornitologisk sensation.

LÆS RESTEN PÅ DOF
12.10.2020 - 00:00 DOF

Københavns Kommune ødelægger unik adgang til guldgrube af biodiversitet midt i byen

Byggeriet på Amager Fælled er ikke bare ødelæggelse af vigtig natur. Det er også et enormt tab af bynær natur, man sjældent ser andre steder, mener DOF.

LÆS RESTEN PÅ DOF
08.10.2020 - 00:00 DOF

Netfugl 2.0 trækker i yngledragten og leverer nyheder fra felten

Den nye opdatering af Netfugl 2.0 giver læsestof til mange timer, nyheder fra den feltornitologiske verden og et nyt design.

LÆS RESTEN PÅ DOF
08.10.2020 - 00:00 DOF

Vadefugle til tælling: Vibe, hjejle og storspove skal skrives i mandtal

Bestandene af tre trængte arter af vadefugle i Europa skal tælles i 18 lande i Europa den kommende weekend

LÆS RESTEN PÅ DOF

Sider